دلیل

ارائه اطلاعات موضوعی مفید در حوزه مطالعات اسلامی

ديدگاه آیت الله العظمی سيد علي سيستاني پيرامون موسيقى

 

سؤال: ملاك ومعيار غزلهاى حرام و حلال چيست ؟ در مورد غزلهايى كه اسامى خدا وپيامبر در آن ذكر مى شود نظرتان را بيان بفرمائيد.
پاسخ: غنا حرام است وآن سخن باطلى است كه به لحن اهل لهو و لعب خوانده شود و جايز نيست با اين لحن قرآن يا ذكر خوانده شود واحتياط واجب آن است كه غير آنها از سخنى كه حق است هم با اين لحن خوانده نشود و استماع هم نشود واما موزيك اگر مناسب مجلس لهوو لعب باشد حرام است وموزيك غم و موزيك حماسه و موزيك آرام و مانند آن حرام نيست و در هر دو مورد (غنا و موزيك) موارد مشكوك حرام نيست آنچه يقين داريد ملاك مذكور صدق مى كند اجتناب كنيد و در غير آن اجتناب لازم نيست .

2
سؤال: نظر حضرتعالى در مورد گوش دادن به موسيقى هاى اصيل سنتى چيست؟
پاسخ: اگر مناسب مجالس لهو و لعب (مجالس عياشى و خوشگذرانى ) نباشد جايز است.

3
سؤال: آيا گوش دادن به صداى خوانندگى زن در حالى كه محتواى آن اصلا فاسد نيست مثلا اشعار مولوى و يا حافظ ويا ...كه كاملا از نظر فساد در امان هستند و فقط خواننده آن زن است چه اشكالى دارد؟
پاسخ: اگر با تلذذ شهوى باشد حرام است و اگر بدون آن و آهنگ همراه آن مناسب مجالس عياشى و خوشگذرانى باشد باز هم حرام است.

4
سؤال: حكم دهل زدن و تنبور براى مردان درجمع زنان چيست؟
پاسخ: اگر نواختن به كيفيت لهوى باشد جايز نيست.

5
سؤال: آيا در زمينه حرام بودن موسيقى و رقص در قرآن اشاره مستقيم يا غير مستقيم شده است ؟ ايه اى كه بتوان افرادى را كه از مراجع تقليد ، تقليد نمى كنند قانع نمود؟
پاسخ: در قرآن مجيد ايه اى كه نص در حرمت موسيقى باشد نداريم كما اينكه اكثر احكام شرعى در قرآن نيامده است و توسط معصومين (ع) بيان شده است و حرمت رقص مبنی بر احتياط وجوبی است مگر رقص زن برای همسرش وبالعکس دور از ديد ديگران.

6
سؤال: گوش دادن به موسيقى چه مرد خواننده آن باشد و چه زن و همچنين داخلى باشد و يا توسط خواننده هاى خارج از كشور باشد چه ايرانى باشد و چه به زبان غير از ايرانى چه حكمى دارد ؟
پاسخ: جايز نيست، اگر به کيفيتی باشد که مناسب لهو و لعب باشد.

7
سؤال: زدن آلات موسيقى سنتى مانند سنتور و تار كه مناسب مجالس عياشى نباشد جايز است ؟
پاسخ: اگر به كيفيتى نباشد كه مناسب مجالس خوشگذرانى نباشد حلال است .

8
سؤال: موسيقى پينك فلويد چه حكمى دارد؟
پاسخ: موسيقى لهوى حرام است.

9
سؤال: در مورد موسيقى و حرمت آن در احاديث ائمه معصومين (عليهم السلام) و اينكه آيا وجود دارد نوعى موسيقى كه حرام نباشد؟
پاسخ: موسيقى كه مناسب مجالس لهو و لعب و عياشى باشد حرام است و غير آن حرام نيست.

10
سؤال: آيا ياد گرفتن موسيقى اشكال دارد؟
پاسخ: ياد گرفتن موسيقى حرام اگر مستلزم به كار بردن عملاً باشد حرام است.
سؤال: حكم آموزش موسيقى سنتى چيست؟ حكم آموزش موسيقى به طور كلى چيست؟
پاسخ: آموزش موسيقى لهوى جايز نيست.

12
سؤال: اينجانب مدتى است كه مشغول فراگيرى موسيقى مىباشم آيا اوقاتى را كه صرف مىكنم براى ياد گرفتن جزء ايام بطالت است يا خير؟ البته قصد من اين است كه به عنوان يك هنر بياموزم و نمىخواهم در مجالس لهو و لعب از آن استفاده كنم.
پاسخ: اگر نواختن آلات مخصوص موزيك به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرم است و غير آن حرم نيست.

13
سؤال: ديدن ترانه هاى تصويرى (شو) زن يا مرد چه حكمى دارد؟ و اگر حرام است ما اين سؤال را از معلم دينى پرسيديم و گفتند اگر بر روى انسان تأثيرى نداشته باشد مسأله ندارد. آيا اين حرف درست مىباشد يا نه؟
پاسخ: ملاك حرام بودن اين است كه نواختن آلات مخصوص موزيك به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب و عياشى ها باشد. چه تأثير بگذارد و چه نگذارد.

14
سؤال: آيا خريدن سنتور اشكال دارد؟
پاسخ: اگر از آلات مختصه آهنگ حرام باشد حرام است.

15
سؤال: آيا شركت و نشستن در مجالس عروسى كه در آنها موسيقى (از هر نوع) پخش مىشود ولى در شخص تحريكى ايجاد نمىكند، جايز است؟
پاسخ: استماع آن حرام است و نهى از منكر هم لازم است ولى شركت در آن مجالس بخودى خود مانعى ندارد.

16
سؤال: آيا ساز زدن و دست زدن در جشن عبادت كودكان جايز است ؟
پاسخ: بدون كيفيت لهوی مانعی ندارد .

17
سؤال: آيا در مورد حرمت موسيقی آيه ای در قرآن وجود دارد ؟
پاسخ: بلی در تفسير آيه لهو الحديث و غيره.

18
سؤال: استفاده از تلويزيون در كشورهاى اسلامى كه آهنگهاى مختلف و فيلمهاى خارجى در آن وجود دارد حكم آن چيست ؟
پاسخ: استفاده از آن مانعى ندارد و گوش داده به موسيقى مناسب مجالس لهو و لعب و گوش دادن به غنا يعنى آوازى كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد چنانچه مضمون آن باطل باشد و يا قرآن و ذكر و دعا باشد حرام است و در غير آنها بنابر احتياط واجب جايز نيست و نگاه كردن به فيلمهاى خارجى بدون شهوت جايز است .

19
سؤال: نواختن موسيقى براى آرامش البته در صورتى كه لهو و لعب نداشته باشد آيا مانع شرعى دارد؟
پاسخ: اشكال ندارد .

20
سؤال: استفاده از آلات موسيقى در صورتى كه همراه با لهو و لعب نباشد و صرفاً جنبه هنرى داشته باشد چيست ؟
پاسخ: حرام نيست .
21
سؤال: خريد آلات موسيقى جهت استفاده مشروع ولهو و لعب نباشد چيست ؟
پاسخ: خريد و فروش آلات موسيقى اگر عرفاً از آلات مختص لهو باشد جايز نيست .

22
سؤال: آيا شنيدن موسيقى مشكوك جايز است ؟ آيا در نوع آلاتى كه در آن به كار مى رود فرقى دارد؟
پاسخ: شنيدن موسيقى مشكوك حرام نيست و فرقى بين آلات آن نيست و هرگز معصومين (ع) از موسيقى استفاده نكرده اند و خريدن آلات موسيقى كه نواختن به صورت غير لهوى نيز با آن متعارف است اشكال ندارد. همچنين آموختن ، تشويق و استفاده از موسيقى غير لهوى در مراسم عزادارى حرام نيست.

23
سؤال: حكم دقيق موسيقى به هر صورت يا انواع اصوات اعم از سرودهاى بدون موسيقى يا نوحه ها يا مداحى ها به سبك جديد را خواستارم ؟
پاسخ: آوازهايى كه مخصوص اهل لهو و لعب نيست اشكال ندارد و اما آنچه از الحان اهل لهو و لعب است اگر با كلام باطل باشد حرام است و اگر با نوحه و مداحى و امثال آن باشد به احتياط واجب جايز نيست و موزيك اگر مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است وگرنه حرام نيست.

24
سؤال: آيا زدن ساز حرام است ؟
پاسخ: اگر به كيفيتى نواخته شود كه آهنگ مناسب مجالس لهو لعب و خوشگذرانى باشد حرام است .

25
سؤال: آيا خريد پيانو جهت استفاده شخصى و بدون لهو و لعب جايز است ؟
پاسخ: جايز نيست .

26
سؤال: آيا نواختن دف اشكال شرعى دارد ؟
پاسخ: اگر به كيفيتى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى باشد جايز نيست .

27
سؤال: منظور از لهو و لعب در موسيقى را بفرمائيد ؟
پاسخ: منظور از لهو و لعب مجالس عيش و نوش است اگر كيفيت نواختن با اين مجالس تناسب داشته باشد حرام است و اما موزيك غم و موزيك جنگى و موزيكهاى آرام و مانند آن حرام نيست .

28
سؤال: موسيقى متناسب با مجالس لهو ولعب كدام است؟
پاسخ: آنچه كه مردمان لاابالى در مجالس بزم و عياشى مى نوازند و يا مى خوانند .

29
سؤال: موسيقى چيست و حكم آنرا بيان كنيد ، و آنچه كه در نظر مردم لهو ولعب به حساب مى آيد چه حكمى دارد ؟
پاسخ: موسيقى كه مناسب مجالس لهو ولعب است حرام است از قبيل آنچه با عود يا طنبور يا قانون و يا گيتار مى نوازند . بهر حال تشخيص با مكلف است ، و اگر مورد شك باشد جائز است .

30
سؤال: هر چه كه اسم موسيقى بدان اطلاق مى شود حرام است ؟
پاسخ: خير بلكه هر موسيقى كه مناسب مجالس لهو وعياشى است حرام است ، اما موسيقى هاى آرام و مارشهاى جنگى و موسيقيهائى كه معمولا در فيلمها پخش مى شود و امثال آن اشكال ندارد .
31
سؤال: آهنگهائى با آلات موسيقى حرام شده ، در آلت ديگرى كه خود آن حرام نيست مثل آلتهاى الكترونيكى نواخته بشود حرام است ؟
پاسخ: فرقى نمى كند و حرام است .

32
سؤال: حكم خريد و فروش و ساخت و استماع به نى چيست ؟
پاسخ: اگر از آلات موسيقى حرام باشد ساخت و استفاده و آموزش و معامله با آن حرام است و اگر مشترك باشد ساخت و معامله با آن اشكال ندارد و استفاده و آموزش روش غير محرم آن جائز نيست .

33
سؤال: كف زدن اگر توأم با موسيقى محرم نباشد چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اشكال ندارد و حرام نيست .

34
سؤال: موزيك و آهنگهاى غير شادى آفرين مثل آهنگ اول اخبار يا فيلم امام على (ع) اشكال دارد ؟
پاسخ: اشكال ندارد .

35
سؤال: آيا در اصطلاح فقهى موسيقى مترادف با غناست ؟
پاسخ: غنا آواز طرب انگيز است كه مخصوص مجالس لهو و عياشى است و موسيقى صداى آلات مخصوص است .

36
سؤال: مرجع در تشخيص غنا و موسيقى محرم كيست ؟
پاسخ: ملاك تشخيص مكلّف است .

37
سؤال: تهيه نوارهاى مبتذل و يا وسائل ديگر موسيقى براى نواختن موسيقى مطرب حرام است ؟
پاسخ: اگر منظور ضبط موسيقى محرم بر نوار باشد جائز نيست .

38
سؤال: شركت در مراسم عروسى كه استعمال تار مى كنند چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اگر عنوان محرمى بر شركت در چنين مجالسى بار شود جائز نيست مثل تاييد فعل حرام .

39
سؤال: رفتن به مجالس عروسى كه غالبا در آنها از آلات لهو و لعب استعمال مى شود جائز است و آيا فرقى بين دعوت به آنها و عدم آن هست و آيا فرقى بين عروسى خويشاوندان و غريبه ها است ؟

پاسخ: اگر مستلزم گناه است جائز نيست و فرقى بين موارد مذكور نيست .

40
سؤال: دايره با زنگوله يا بدون آن كه در عروسى ها بكار مى رود و همچنين سنتور كه در سرودها استفاده مى شود حرام است ؟
پاسخ: اين آلات از آلات مشتركه است و استعمال آنها به كيفيت لهوى حرام است .
41
سؤال: معيارى كه براى حرمت غنا و موسيقى بيان شده آنست كه متناسب با مجالس لهو وفسق باشد لطفا مقصود از مناسب را بيان فرمائيد ؟
پاسخ: مقصود ما از مناسب بودن با مجالس لهو و فسق آنست كه شنونده بالخصوص اگر آشنايى به اين امور داشته باشد، بتواند اين سبك و يا كيفيت را از موارد مجالس معصيت و فسق يا مشابه آنها تشخيص دهد، اما نسبت به موسيقى و سبك غنائى كه موجب آرامش و تغيير حالتهاى روحى مى گردد مانند موسيقى آرام، مارش عزا و نظامى مانعى نمى باشد .

42
سؤال: آيا دين مبين اسلام، موسيقى را يك هنر مى داند ؟
پاسخ: موسيقى يكى از فنون بشرى است. ولى بدين معنى نيست كه تمام شئونات آن از نظر اسلام مباح باشد.

43
سؤال: آيا دانشجو مى تواند در رشته موسيقى ادامه تحصيل نمايد ، و در صورتيكه تحصيلات دانشگاهى براى وى ضرورى باشد چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اگر تحصيلات وى به صورت تئورى باشد مانعى نيست . ولى اگر بصورت عملى بود در مقدار مباح فقط جائز است .

44
سؤال: اگر آلات محرمه موسيقى را در آوازهايى مورد استفاده قرار گيرند كه مناسب مجالس لهو نباشد اشكال دارد ؟
پاسخ: اشكال ندارد .

45
سؤال: آيا فرقى بين موسيقى هاى محلى و سنتى يا خارجى و كلاسيك هست يا خير ؟
پاسخ: فرقى نمى كند .

46
سؤال: نواختن موسيقى هاى شاد به هنگام بيان حديث يا كلمات بزرگان دين چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اگر موسيقى حرام نباشد فى حد ذاته اشكال ندارد ولى ممكن است عنوان ثانوى از قبيل هتك بر آن صادق باشد .

47
سؤال: آيا معيار در موسيقى نوع صدا است يا خصوص آلات زمان صدور روايات است كه اكنون با وسائل الكترونيكى كه زده مى شود مشكل حل است ؟
پاسخ: معيارنوع صدا است .

48
سؤال: آيا در حرمت و حليت موسيقى فرقى بين استماع بطور مستقيم يا ضبط و پخش وجود دارد ؟
پاسخ: فرقى نمى كند .

49
سؤال: موارد استثناء از حرمت موسيقى را بيان بفرمائيد ؟

پاسخ: استثناء ندارد .

50
سؤال: آلات موسيقى كه استفاده از آنها حرمت مطلق دارند كدامند ؟
پاسخ: موسيقى كه مناسب مجالس لهو و لعب است مانند آنچه با آلات طرب همچون ناى و طنبور و گيتار و امثال آن نواخته مى شود حرام است .
51
سؤال: تكليف داماد در مقابل آنچه را كه از موسيقى در مراسم پخش مى كنند چيست ؟
پاسخ: بايد از آن منع كنند ، و اگر نتوانست جلوى آن را بگيرد گناهى بر او نيست ، ولى بنابر احتياط واجب بنحوى ابراز انزجار بنمايد .

52
سؤال: گوش كردن به موسيقى هاى تكنو و رقص تا چه حد مجاز است؟
پاسخ: موسيقى مناسب با مجالس لهو و لعب و عياشى حرام است و بنابر احتياط واجب رقص جايز نيست.

53
سؤال: آيا نواختن و يا يادگيرى ادوات موسيقى اشكال دارد؟
پاسخ: اگر نواختن بصورت لهوى نباشد مانعى ندارد.

54
سؤال: ياد گرفتن و نواختن سازهاى موسيقى مانند سنتور و تنبك و ... چه حكمى دارد؟
پاسخ: اگر كيفيت نواختن آن لهوى و مناسب مجالس عيّاشى و خوشگذرانى باشد جايز نيست.

55
سؤال: نظر به اينكه مجالس عروسى امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسيقى است و عدم شركت باعث كدورت آشنايان مى شود، آيا شركت در اين مجالس با رعايت حجاب كامل اسلامى و عدم همراهى در اعمال آنها جايز است؟
پاسخ: مانعى ندارد و وظيفه نهى از منكر هم بايد رعايت شود.

56
سؤال: آيا آموختن سه تار و نواختن آن جايز است؟
پاسخ: نواختن و گوش دادن به آن اگر به كيفيت لهوى و مناسب مجالس عياشى و خوشگذرانى باشد جايز نيست.

57
سؤال: از زحمات شما سؤال من این است که من در یک رستورانی در کشور آمریکا کار یم کنم و نوار موسیقی حرام اکثر مواقع روشن است می خواهم بدانم که حکم کار کردن من در آنجا چیست سؤال دیگر من آن است که اگر آلات لهو لعب موسیقی استفاده خوب و غیر شهوانی کنیم آیا حرام است .
پاسخ: 1 ـ شما به آن گوش ندهید و تنها به گوش رسیدن اشکال ندارد .

2 ـ اگر با آن موسیقی غیر لهوی نواخته شود اشکال ندارد و مراد از موسیقی لهوی موسیقی ای است که مناسب مجالس لهو و عیاشی است .

58
سؤال: زدن تار یا سنتور اشکال دارد ؟
پاسخ: به کیفیت لهوی حرام است و مقصود از « لهوی » این است که نحوه زدن آن مناسب با مجالس لهو و عیّاشی باشد .

59
سؤال: خرید و نواختن آلت موسیقی گیتار که به استفاده در مجالس عیاشی نباشد چگونه است ؟
پاسخ: خرید آلات مختص به موسیقی لهوی جایز نیست و همچنین نواختن آن هم به کیفیت لهوی جایز نیست .

60
سؤال: می خواستم بدانم اینکه می گویند موسیقی که در مجلس لهو و لعب استفاده شود حرام است منظور شما همان غنا است یا چیز دیگری . (چون بارها دیده شده که افرادی با فطرتهای ناپاک حتی آهنگهای غیر غنا را هم در مجالس لهو و لعب استفاده می کنند) . در صورتی که چیز دیگری جز غنا است لطفا آن را توضیح دهید ؟
پاسخ: موسیقی صدائی است که از دستگاه و آلات شنیده می شود و غنا صدائی است که از حنجره بیرون می آید و فرق بین آن دو واضح است.
61
سؤال: می خواستم معنای مجلس لهو و لعب را توضیح دهید ؟
پاسخ: یعنی مجالس عیاشی ، خوشگذرانی و بزن و بکوب .

62
سؤال: نظر حضرتعالی درباره موسیقی چیست ؟ موسیقی مطرب چیست ؟
پاسخ: موسیقی مناسب با مجالس لهو و لعب و عیاشی حرام است و غیر آن حرام نیست .

63
سؤال: 1 ـ آیا حکم سه تار و تار با هم فرق دارد یا هر دو حرام هستند ؟

2 ـ اگر ساز را برای طرب استفاده نکنی باز هم حرام است ؟

3 ـ اگر حرام است پس گوش دادن به هر گونه موسیقی نیز حرام است ؟
پاسخ: 1 ـ نواختن به کیفیت لهوی ـ یعنی مناسب با مجالس لهو و عیّاشی باشد ـ جایز نیست .

2 ـ اگر به کیفیت لهوی نواخته شود جایز نیست .

3 ـ گوش دادن به موسیقی لهوی حرام است .

64
سؤال: آیا گیتار حرام است؟
پاسخ: نواختن آن به کیفیتی که در مجالس لهو و عیاشی زده می شود جایز نیست.

65
سؤال: فروش ارگ (وسیله موسیقی) چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر ازوسائل و آلات مختص به موسیقی لهوی باشد جایز نیست.

66
سؤال: آیا استفاده از (دف )و(دایره ) در مجالس عروسی وفقط برای زنان اشکال دارد؟
پاسخ: زدن به کیفیت لهوی حرام است.

67
سؤال: آیا نواختن آهنگ غیر مجاز با ساز مجاز مثل گیتار حرام است (البته آهنگی که رخص آور نباشد)؟
پاسخ: اگر کیفیت نواختن آن لهوی و مناسب مجالس لهوو عیاشی باشد جایز نیست.

68
سؤال: یاد گیری و نواختن ساز گیتار به منظور پرکردن اوقاتی که معمولا به بطالت میگذرد و نیز دوری از افکار مخرب چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر نواختن به کیفیتی باشدکه مناسب مجالس لهو و عیاشی باشد و یا اینکه عرف این کار مستهجل باشد جایز نیست.

69
سؤال: موسیقی ای که انسان را از غم و اندوه در آورده و موجب میشود انسان بتواند کارهای روزمره خود را انجام دهد حرام است یا حلال ؟
پاسخ: اگر کیفیت آن مناسب با مجالس لهو ولعب و عیاشی باشد حرام است .

70
سؤال: اگر درباره آهنگ ندانم که آیا ان برای مراسم لهو و لعب است یا نه حکم چیست؟
پاسخ: گوش دادن به موارد مشکوک اشکال ندارد .
71
سؤال: نواختن سنتورگناه دارد؟
پاسخ: اگر نواختن به کیفیت لهوی باشد جایز نیست.

72
سؤال: نواختن دف یا دایره چه حکمی د ارد ؟
پاسخ: این آلات مشترکه است و استعمال آنها به کیفیت لهوی حرام است .

73
سؤال: آیا دنبک یا دف زدن در مولودیها ایرادی دارد یا خیر؟
پاسخ: چنانچه به کیفیت لهوی و مناسب با مجالس لهو و عیاشی باشد جایز نیست.

74
سؤال: گوش دادن به موسيقی در صورتی که برای شخص تاثيری نداشته باشد يعنی از آن لذت نبرد فقد يک عادت برای شخص شده باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر لهوی باشد جايز نيست حتی اگر از آن هيچ لذتی نبرد.

75
سؤال: آيا فرا گرفتن علوم موسيقی که هدف از آن برای لهوولعب نباشد حرام است؟
پاسخ: اگر مستلزم نواختن يا گوش دادن به موسيقی لهوی باشد جايز نيست.

76
سؤال: من در يک رستورانی در کشور آمريکا کار می کنم ونوار موسيقی حرام اکثر مواقع روشن است می خواهم بدانم که حکم کار کردن من در آنجا چيست ؟
پاسخ: شما به آن گوش ندهيد وتنها به گوش رسيدن اشکال ندارد .

77
سؤال: اگر آلات لهولعب موسيقی استفاده خوب وغير شهوانی کنيم آيا حرام است ؟
پاسخ: اگر با آن موسيقی غير لهوی نواخته شود اشکال ندارد ومراد از موسيقی لهوی موسيقی ای است که مناسب مجالس لهووعياشی است .

78
سؤال: زدن تار يا سنتور اشکال دارد ؟
پاسخ: به کيفيت لهوی حرام است ومقصود از « لهوی » اين است که نحوه زدن آن مناسب با مجالس لهووعياشی باشد .

79
سؤال: خريد ونواختن آلت موسيقی گيتار که به استفاده در مجالس عياشی نباشد چگونه است ؟
پاسخ: خريد آلات مختص به موسيقی لهوی جايز نيست وهمچنين نواختن آن هم به کيفيت لهوی جايز نيست.

80
سؤال: می خواستم بدانم اينکه می گويند موسيقی که در مجلس لهوولعب استفاده شود حرام است منظور شما همان غنا است يا چيز ديگری ؟ (چون بارها ديده شده که افرادی با فطرتهای ناپاک حتی آهنگهای غير غنا را هم در مجالس لهوولعب استفاده می کنند) . در صورتی که چيز ديگری جز غنا است لطفا آن را توضيح دهيد .
پاسخ: موسيقی صدائی است که از دستگاه وآلات شنيده می شود وغنا صدائی است که از حنجره بيرون می آيد وفرق بين آن دوواضح است .
81
سؤال: می خواستم معنای مجلس لهوولعب را توضيح دهيد ؟
پاسخ: يعنی مجالس عياشی ، خوشگذرانی وبزن وبکوب .

82
سؤال: نظر حضرتعالی درباره موسيقی چيست ؟ موسيقی مطرب چيست ؟
پاسخ: موسيقی مناسب با مجالس لهوولعب وعياشی حرام است وغير آن حرام نيست .

83
سؤال: آيا والدين می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسيقی روز ويا تراشيدن ريش منع کنند؟
پاسخ: حق دارند.

84
سؤال: آيا گيتار حرام است.
پاسخ: نواختن آن به کيفيتی که در مجالس لهووعياشی زده می شود جايز نيست.

85
سؤال: اگر برا ی جمعی (مهماني) تار زده شود اشکالی دارد؟
پاسخ: اگر به کيفيت لهوی باشد جايز نيست يعنی کيفيتی که مناسب با مجالس لهووعياشی وخوشگذرانی باشد.

86
سؤال: آيا استفاده از آلات موسيقی برای نواختن سرودهای مجاز اشکال دارد؟
پاسخ: اگر به کيفيت مناسب مجالس لهوولعب باشد جايزنيست.

87
سؤال: آيا استفاده از (دف )و(دايره ) در مجالس عروسی وفقط برای زنان اشکال دارد؟
پاسخ: زدن به کيفيت لهوی حرام است.

88
سؤال: غنا چيست ؟ موسيقی مناسب مجالس لهو و لعب يعنی چه ؟
پاسخ: غنا آوازی است که کيفيت خواندن آن مناسب با مجالس عياشی و بزن و بکوب باشد و همچنين موسيقی لهوی يعنی موسيقی ای که نواختن آن مناسب با مجالس ياد شده است .

89
سؤال: اگر مجبور شويم در حاليکه موسيقی شنيده می شود نماز بخواينم نماز ما چه حکمی دارد ؟
پاسخ: نماز صحيح است .

90
سؤال: آلات لهوحرام را توضيح دهيد .
پاسخ: ابزار ساخته بشری است که برای لهوحرام وضع شده اند.
91
سؤال: موسيقی متناسب با مجالس لهوولعب را توضيح دهيد .
پاسخ: آنچه که مردمان لاابالی در مجالس بزم وعياشی می نوازند ويا می خوانند.

92
سؤال: آيا با يك شخص غير مسلمان اگر او همسايه، شريك و امثال آن بود مى توان طرح دوستى ريخت؟
پاسخ: اگر او با اسلام و مسلمين دشمنى نمى ورزد و با كلام و يا در عمل ،خصومت، آشكار نمى كند مانعى نيست كه با او به مهر و محبت برخورد شود و در حقش احسان و نكويى به عمل آيد خداى متعال فرمود:

(( لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين)) : خدا شما را از احسان و نكويى به كسانى كه با شما نجنگيده و شما را از ميهن و خانه وكاشانه تان بيرون نكرده اند، نهى نمى كند زيرا خدا اهل قسط و عدالت را دوست مى دارد.

93
سؤال: آيا به آوازخوانی های دينی و مدح و ثنای امامان كه همراه موسيقی اجراء می شود می توان گوش داد؟
پاسخ: حكم اين سؤال از حكم مسئله قبل، معلوم می شود.

94
سؤال: آيا بانوان در شب زفاف و عروسی می توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی كنند حتی با آهنگ های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آيا آنان می توانند از آلات و ابزار موسيقی استفاده كنند؟ و آيا آن وضع را می توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و يا مناسبت های ديگر، تكرار كرد يا مخصوص شب عروسی است؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب، چنان آواز خوانی ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترك شود تا چه رسد به شبها و مناسبت های ديگر و حكم موسيقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضيح داده شد.

95
سؤال: آيا ساختن و خريد و فروش آلات موسيقی كه برای بازی بچه ها و آرام كردن آنها فراهم گشته است جايز است؟ و آيا بزرگسالان می توانند از آنها استفاده كنند؟
پاسخ: اگر موسيقی حاصل از آنها، همان موسيقی متناسب با مجالس لهو و لعب باشد داد و ستد آنها جايز نيست و افراد بالغ و مكلّف نمی توانند از آنها استفاده كنند.

96
سؤال: آيا زدن نی اشکال دارد؟
پاسخ: اگر به کيفيت لهوی زده شود جايز نيست.
 
 
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وبلاگ دلیل  |